Veelgestelde vragen

Kan ik telefonisch met een medewerker spreken? + -

Veel vragen hebben we in onze FAQ al voor je beantwoord. Staat jouw vraag er niet bij? Dan kun je contact opnemen met het landelijk secretariaat.

 

Je kunt ons bereiken via het contactformulier op deze pagina. Ons mailadres is info@europakinderhulp.nl . Je kunt ons telefonisch bereiken via 085 – 303 27 30, b.g.g. 06 29 53 77 39.

 

Vragen tijdens het verblijf van de vakantiekinderen

Tijdens het verblijf van de vakantiekinderen heeft elk vakantiegezin een eigen aanspreekpunt voor vragen. Dit is de Regionaal Coördinator Kinderreis. Alle vakantiegezinnen ontvangen zijn/haar contactgegevens ruim voor de aankomst van de kinderen. We hebben ook een lijstje met tips en antwoorden op de meest gestelde vragen tijdens het verblijf. Klik hier voor informatie voor vakantieouders 

Wat zijn de reisdata voor 2024? + -

Van de zomerreizen zijn de data al bekend. Zodra een datum voor een reis in 2024 bekend is, wordt deze gepubliceerd in onderstaand overzicht.

 

reisdata 2024

Let op: De reisdata voor Oekraïne zijn gewijzigd. De nieuwe data zijn: donderdag 4 juli – woensdag 31 juli

Let op: Met ingang van 2024 wordt er in de zomer voor de Nederlandse reis één reis aangeboden (in plaats van een korte en een lange reis, zoals in sommige provincies gebruikelijk was). De reisdata zijn: maandag 22 juli – vrijdag 2 augustus.

Is het ook mogelijk om een kind gedurende een kortere periode in ons huis op te nemen? + -

De vakantiekinderen komen meestal voor een periode van ca. 2,5 week (zie de vakantiedata op de site). Er zijn ook reizen van 10 of 12 dagen, voor Nederland en België bijvoorbeeld.

Europa Kinderhulp bekijkt de mogelijkheid tot het aanbieden van kortere vakanties in de toekomst.

Zijn de vakanties altijd in de zomer? + -

Ja. Uitzondering hierop zijn de kinderreizen Berlijn en België. Deze kinderen kunnen door hun vakantiegezinnen uit de zomer ook met de kerst worden uitgenodigd.

Daarnaast is er de Amelandreis; gezinnen die op Ameland wonen kunnen in de herfstvakantie een vakantiekind uitnodigen. Deze vakantiekinderen komen uit Drenthe, Groningen en Friesland.

Kunnen wij onze voorkeur opgeven voor het land van herkomst, de leeftijd van het vakantiekind en de voorkeur voor een jongen of een meisje? + -

Je kunt per regio kiezen uit een aantal landen van herkomst. Je kunt bovendien je voorkeur aangeven voor een jongen of een meisje en een leeftijdscategorie: 5-9 jaar of 10-12 jaar. Wij zullen zoveel mogelijk proberen rekening te houden met jouw wensen.

Wij wonen in het buitenland, kunnen wij dan ook voor een vakantiekind in aanmerking komen via Europa Kinderhulp + -

In principe verblijven kinderen die via Europa Kinderhulp een vakantie krijgen aangeboden gedurende de vakantieperiode altijd bij gezinnen op Nederlands grondgebied. Er kan echter dispensatie aangevraagd worden voor gezinnen die binnen een straal van 25 kilometer van de Nederlandse grens wonen. Voorwaarde daarbij is dat de gezinnen de Nederlandse nationaliteit hebben en over een aansprakelijkheidsverzekering beschikken.

 

Vakantie buiten Nederland

Indien je in Nederland woont en gedurende het verblijf van je vakantiekind voor een periode naar het buitenland op vakantie gaat, is dat in bepaalde gevallen en in overleg met Europa Kinderhulp mogelijk (niet het eerste jaar dat het kind bij je op vakantie is).

Kunnen vakantiegezinnen in aanmerking komen voor een onkostenvergoeding? + -

Nee, je ontvangt voor het opnemen van een vakantiekind of vakantiekinderen geen onkostenvergoeding. Het verkrijgen van een VOG is gratis wanneer het via het landelijk secretariaat wordt aangevraagd.

Wordt er voor de kinderen een dagprogramma gemaakt? + -

Het is de bedoeling dat het kind wordt opgenomen in het gezin en deelneemt aan het gewone alledaagse leven. Tijdens de vakantieperiode is er eenmaal een familiedag. Hierbij worden per regio alle vakantieouders, eigen kinderen en vakantiekinderen uitgenodigd om met elkaar te spelen en ervaringen uit te wisselen.

Wie kan vakantieouder worden? + -

In principe kan iedereen vakantieouder worden. Uiteraard moeten vakantieouders in staat zijn tijd en liefdevolle aandacht aan het kind te besteden. Ook zijn persoonlijke kwaliteiten als geduld en begrip voor een kind, dat onder moeilijke omstandigheden opgroeit, waardevol gebleken voor een succesvol vakantieverblijf. Wij maken bij de selectie van de vakantieouders geen onderscheid naar godsdienst, nationaliteit, culturele achtergrond of politieke voorkeur.

Is er een leeftijdsgrens voor vakantieouders? + -

De maximum leeftijd van een vakantieouder is 70 jaar. Dispensatie voor (aspirant)vakantieouders kan overigens ten allen tijde aangevraagd worden. Als beide medewerkers die het huisbezoek afleggen de aspirant-vakantieouders geschikt achten, kunnen de medewerkers een verzoek tot dispensatie indienen. Het Algemeen Bestuur besluit vervolgens over het al dan niet toekennen van de dispensatie. Het aspirant-vakantiegezin wordt daarna van het besluit op de hoogte gebracht.

Ik ben van de pers. Waar kan ik meer informatie vinden en met wie kan ik contact opnemen? + -

Journalisten kunnen met vragen contact opnemen met het PR-team van Europa Kinderhulp: pr@europakinderhulp.nl

 

Mediakit
Wij hebben een kit opgesteld met achtergrondinformatie over Europa Kinderhulp. Klik hier voor de mediakit van Europa Kinderhulp.

 

Interview met vakantiegezin/vakantiekind
Het is mogelijk om in contact gebracht te worden met een vakantiegezin (en evt. hun vakantiekind) voor een interview/item. Hiervoor graag ruim van tevoren contact opnemen met het PR-team, omdat het zoeken naar een gezin en een vakantiekind dat aan een item mee wil werken wat tijd in beslag kan nemen.

 

Privacy
Als stichting zetten wij ons in voor kwetsbare kinderen. Het belang en welzijn van het vakantiekind (en het vakantiegezin) staan daarom voorop. Een interview met een vakantiekind is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming vooraf van de ouders/verzorgers. Uit privacy-overwegingen is het niet mogelijk om vakantiekinderen uit Nederland te interviewen.

 

Wij werken volgens de richtlijnen van ons Protocol en privacyreglement voor pers, publicatie en communicatie t.b.v Stichting Europa Kinderhulp. Dit protocol kan opgevraagd worden bij het PR-team.

Hebben jullie informatie voor een spreekbeurt of werkstuk? + -

Zeker! Als je een werkstuk of spreekbeurt wilt houden over Europa Kinderhulp dan vind je alle informatie via deze link. Op deze pagina staat ook een handig PowerPoint-sjabloon om te downloaden. Je kunt hier ook een formulier invullen, dan sturen we je een spreekbeurtpakket op met o.a. pennen, notitieblokjes en het Europa Kinderhulp magazine.

Bemiddelen jullie bij het plaatsen van Oekraïense vluchtelingen (kinderen)? + -

Europa Kinderhulp bemiddelt niet bij het plaatsen van vluchtelingen bij gast- of vakantiegezinnen in Nederland. 

Het plaatsen van vluchtelingen bij gezinnen gebeurt via de gemeente. 

klik hier voor het persbericht

Staat je vraag er niet tussen?  Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij proberen je dan zo snel mogelijk antwoord te geven.

  Contact

  Stichting Europa Kinderhulp,
  Kerkbuurt 27, 1551 AB Westzaan
  Banknummers
  NL78RABO 0147.40.06.27