Veelgestelde vragen

Is het ook mogelijk om een kind gedurende een kortere periode in ons huis op te nemen? + -

De vakantiekinderen komen meestal voor een periode van ca. 2,5 week (zie de vakantiedata op de site). Er zijn ook reizen van 10 dagen voor Nederland en België bijvoorbeeld.

Europa Kinderhulp bekijkt de mogelijkheid tot het aanbieden van kortere vakanties in de toekomst.

Zijn de vakanties altijd in de zomer? + -

Ja. Uitzondering hierop zijn de kinderreizen Berlijn en België. Deze kinderen kunnen door hun vakantiegezinnen uit de zomer ook met de kerst worden uitgenodigd.

Kunnen wij onze voorkeur opgeven voor het land van herkomst, de leeftijd van het vakantiekind en de voorkeur voor een jongen of een meisje? + -

U kunt per regio kiezen uit een aantal landen van herkomst. U kunt bovendien uw voorkeur aangeven voor een jongen of een meisje en een leeftijdscategorie: 5-9 jaar of 10-12 jaar. Wij zullen zoveel mogelijk proberen rekening te houden met uw wensen.

Wij wonen in het buitenland, kunnen wij dan ook voor een vakantiekind in aanmerking komen via Europa Kinderhulp + -

Nee, kinderen die via Europa Kinderhulp een vakantie krijgen aangeboden, verblijven gedurende de vakantieperiode altijd bij gezinnen op Nederlands grondgebied. Indien u in Nederland woont en gedurende het verblijf van uw vakantiekind voor een periode naar het buitenland op vakantie gaat, is dat in bepaalde gevallen en in overleg met Europa Kinderhulp mogelijk (niet het eerste jaar dat het kind bij u op vakantie is).

Kunnen vakantiegezinnen in aanmerking komen voor een onkostenvergoeding? + -

Nee, u ontvangt voor het opnemen van een vakantiekind of vakantiekinderen geen onkostenvergoeding. Het verkrijgen van een VOG is gratis wanneer het via het landelijk secretariaat wordt aangevraagd.

Wordt er voor de kinderen een dagprogramma gemaakt? + -

Het is de bedoeling dat het kind wordt opgenomen in het gezin en deelneemt aan het gewone alledaagse leven. Tijdens de vakantieperiode is er eenmaal een familiedag. Hierbij worden per regio alle vakantieouders, eigen kinderen en vakantiekinderen uitgenodigd om met elkaar te spelen en ervaringen uit te wisselen.

Wie kan vakantieouder worden? + -

In principe kan iedereen vakantieouder worden. Uiteraard moeten vakantieouders in staat zijn tijd en liefdevolle aandacht aan het kind te besteden. Ook zijn persoonlijke kwaliteiten als geduld en begrip voor een kind, dat onder moeilijke omstandigheden opgroeit, waardevol gebleken voor een succesvol vakantieverblijf. Wij maken bij de selectie van de vakantieouders geen onderscheid naar godsdienst, nationaliteit, culturele achtergrond of politieke voorkeur.

Wat betekent het coronavirus voor de kinderreizen van de zomer 2020? + -

Het bestuur van Stichting Europa Kinderhulp heeft, na overleg met het RIVM, besloten dat alle kinderreizen van de zomer 2020 niet doorgaan, i.v.m. het coronavirus. Het is onverantwoord om groepen kinderen in bus, trein of vliegtuig te verplaatsen door Europa/Nederland en wij moeten onze verantwoording nemen. Het is meer dan jammer, maar gezondheid staat voorop. Alle medewerkers en vakantiegezinnen ontvangen hierover een digitale nieuwsbrief met meer informatie.

Wat betekent het coronavirus voor bestaande/nieuwe vakantiegezinnen voor de zomer 2020? + -

Het bestuur van Stichting Europa Kinderhulp heeft na overleg met het RIVM besloten dat alle kinderreizen van zomer 2020 niet doorgaan. Zowel nieuwe als bestaande vakantiegezinnen kunnen deze zomer helaas geen vakantiekind ontvangen.

Onze medewerkers nemen eind van dit jaar/begin volgend jaar contact met je op, om te informeren of je je opnieuw wilt aanmelden voor 2021. We hopen uiteraard dat je je volgend jaar weer beschikbaar wilt stellen; de kinderen zullen het dan extra hard nodig hebben.

Geldt onze (her-)aanmelding voor dit jaar (2020) ook voor volgend jaar (2021)? + -

We nemen eind dit jaar/ begin volgend jaar contact met je op. Dan kun je aangeven of je je opnieuw wilt aanmelden voor 2021. We hopen uiteraard dat je je volgend jaar weer beschikbaar wilt stellen als vakantieouder; de kinderen zullen het dan extra hard nodig hebben.

Staat je vraag er niet tussen?Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij proberen u dan zo snel mogelijk antwoord te geven.

Contact

Stichting Europa Kinderhulp,
Postbus 8087, 4330 EB Middelburg
Banknummers
NL78RABO 0147.40.06.27