Veelgestelde vragen

Gaan de reizen in 2021 door? + -

De reizen van Nederland, België, Frankrijk, Hannover en Berlijn gaan door, mits de kleurcode van het betreffende land 3 weken voor aanvang van de reis (en uiteraard bij het vertrek) geel of groen is. De beslisdata hiervoor zijn:

Berlijn Kort          – 26 juni
België                    – 28 juni
Nederland           –   5 juli
Frankrijk               –   6 juli
Hannover            – 12 juli

De definitieve beslissingen voor deze reizen worden bekendgemaakt op de website.

De reizen die dit jaar helaas niet doorgaan zijn: Oostenrijk, Schneeberg/Delitzsch, Oldenburg en Oekraïne.

Klik hier voor een overzicht van de reizen (met bijbehorende provincies) en reisdata.

Is het ook mogelijk om een kind gedurende een kortere periode in ons huis op te nemen? + -

De vakantiekinderen komen meestal voor een periode van ca. 2,5 week (zie de vakantiedata op de site). Er zijn ook reizen van 10 dagen voor Nederland en België bijvoorbeeld.

Europa Kinderhulp bekijkt de mogelijkheid tot het aanbieden van kortere vakanties in de toekomst.

Zijn de vakanties altijd in de zomer? + -

Ja. Uitzondering hierop zijn de kinderreizen Berlijn en België. Deze kinderen kunnen door hun vakantiegezinnen uit de zomer ook met de kerst worden uitgenodigd.

Kunnen wij onze voorkeur opgeven voor het land van herkomst, de leeftijd van het vakantiekind en de voorkeur voor een jongen of een meisje? + -

Je kunt per regio kiezen uit een aantal landen van herkomst. Je kunt bovendien je voorkeur aangeven voor een jongen of een meisje en een leeftijdscategorie: 5-9 jaar of 10-12 jaar. Wij zullen zoveel mogelijk proberen rekening te houden met jouw wensen.

Wij wonen in het buitenland, kunnen wij dan ook voor een vakantiekind in aanmerking komen via Europa Kinderhulp + -

Nee, kinderen die via Europa Kinderhulp een vakantie krijgen aangeboden, verblijven gedurende de vakantieperiode altijd bij gezinnen op Nederlands grondgebied. Indien u in Nederland woont en gedurende het verblijf van uw vakantiekind voor een periode naar het buitenland op vakantie gaat, is dat in bepaalde gevallen en in overleg met Europa Kinderhulp mogelijk (niet het eerste jaar dat het kind bij je op vakantie is).

Kunnen vakantiegezinnen in aanmerking komen voor een onkostenvergoeding? + -

Nee, je ontvangt voor het opnemen van een vakantiekind of vakantiekinderen geen onkostenvergoeding. Het verkrijgen van een VOG is gratis wanneer het via het landelijk secretariaat wordt aangevraagd.

Wordt er voor de kinderen een dagprogramma gemaakt? + -

Het is de bedoeling dat het kind wordt opgenomen in het gezin en deelneemt aan het gewone alledaagse leven. Tijdens de vakantieperiode is er eenmaal een familiedag. Hierbij worden per regio alle vakantieouders, eigen kinderen en vakantiekinderen uitgenodigd om met elkaar te spelen en ervaringen uit te wisselen.

Wie kan vakantieouder worden? + -

In principe kan iedereen vakantieouder worden. Uiteraard moeten vakantieouders in staat zijn tijd en liefdevolle aandacht aan het kind te besteden. Ook zijn persoonlijke kwaliteiten als geduld en begrip voor een kind, dat onder moeilijke omstandigheden opgroeit, waardevol gebleken voor een succesvol vakantieverblijf. Wij maken bij de selectie van de vakantieouders geen onderscheid naar godsdienst, nationaliteit, culturele achtergrond of politieke voorkeur.

Wat betekent het coronavirus voor bestaande/nieuwe vakantiegezinnen voor de zomer 2021? + -

In 2021 biedt Europa Kinderhulp weer verschillende kinderreizen aan, mits de kleurcode voor het desbetreffende land 3 weken voor (en bij het) vertrek op groen of geel staat. Voor elke reis komt een protocol rondom testen, mondkapjes en gezondheidsverklaringen.

Enkele reizen zijn, i.v.m. corona, helaas gecanceld voor de zomervakantie van 2021. De gecancelde reizen zijn: Schneeberg/Delitzsch, Oostenrijk, Oekraïne en Oldenburg.

Geldt onze (her)aanmelding voor 2020 ook voor 2021? + -

Je (her)aanmelding is ook voor 2021 geldig. We proberen alle nieuwe en bestaande vakantieouders (van de reizen die doorgaan) te bellen om de reis te bespreken. Je mag uiteraard ook zelf contact opnemen met de RCK van jouw reis of stel je vraag via info@europakinderhulp.nl

We hopen uiteraard dat je je (weer) beschikbaar wilt stellen als vakantieouder; de kinderen hebben het dit jaar extra hard nodig.

Welke reizen en reisdata zijn er voor 2021? + -

In 2021 biedt Europa Kinderhulp weer verschillende reizen aan, tenzij de situatie rondom corona dit niet toelaat. Welke reizen er zijn, verschilt per provincie. Klik hier voor een overzicht van de reizen (met bijbehorende provincies) en reisdata.

Enkele reizen zijn, i.v.m. corona, helaas gecanceld voor de zomervakantie van 2021. Het gaat daarbij om de volgende reizen: Schneeberg/Delitzsch, Oostenrijk, Oekraïne en Oldenburg. De overige reizen gaan vooralsnog door. Zie de bovenstaande link voor een overzicht van deze reizen.

Staat je vraag er niet tussen?Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij proberen je dan zo snel mogelijk antwoord te geven.

Contact

Stichting Europa Kinderhulp,
Kerkbuurt 27, 1551 AB Westzaan
Banknummers
NL78RABO 0147.40.06.27