Doel en structuur

Wat is ons doel?

Europa Kinderhulp ziet het als haar taak om bijstand te verlenen aan kinderen die in of onder moeilijke omstandigheden leven, ongeacht nationaliteit, ras en levensbeschouwing.

Realisatie van het doel:

Genoeg vakantiegezinnen vinden voor de kinderen die hard behoefte hebben aan een zorgeloze vakantie.

Al 60 jaar hebben wij als doel het verzorgen van een onvergetelijke vakantie van ongeveer 2 weken aan kwetsbare kinderen uit heel Europa. Dit gebeurt vooral door het werven en selecteren van vakantieouders die bereid zijn om in de zomervakantie een kwetsbaar kind voor ongeveer 2 weken in hun gezin op te nemen.

In totaal heeft Europa Kinderhulp in de afgelopen jaren aan zo’n 100.000 kinderen een vakantie kunnen bieden. Veel van deze kinderen zijn jaren achtereen in de zomervakantie bij hun vakantieouders geweest en hebben hierdoor de mogelijkheid gekregen een andere, positievere kijk op het gezin en de samenleving te krijgen.

Algemeen bestuur + -

Algemeen Bestuur Europa Kinderhulp
• Harco Jellema Algemeen Voorzitter
• Carola Ubink Algemeen Vicevoorzitter, Afgevaardigde Team Oost
• Ineke Voskamp Algemeen Secretaris, Afgevaardigde Team Zuid
• Rick de Heer Algemeen Penningmeester
• Bert van der Tuuk Algemeen lid, Coördinator Kinderreizen
• Otte Verbeek Algemeen lid, Coördinator PR & Communicatie
• Pedro Smit Afgevaardigde Team West
• Annelies Hutten Afgevaardigde Team Noord

Bestuursorganisatie (vrijwilligersorganisatie) + -
  • Bestuursorganisatie van Stichting Europa Kinderhulp (vrijwilligersorganisatie)
  • Algemeen Bestuur Het Algemeen Bestuur zorgt voor aansturing en coördinatie, beschrijft de algemene regels en procedures en onderhoudt de contacten met organisatie op bestuurlijk niveau.
  • Regio’s Het land is in regio’s verdeeld met eigen besturen en medewerkers. Zij zorgen voor de organisatie van de kinderreizen in hun regio, bezoeken en selecteren de vakantiegezinnen, organiseren informatiebijeenkomsten en familiedagen. De Regio Coördinatoren Kinderreizen (RCK’s) dragen zorg voor de reizen die de betreffende regio aanbiedt.
  • Vier Teams Om als regio’s meer gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en diensten zijn er, mede vanwege het gebrek aan medewerkers, vier bestuurlijke teams gevormd: Team Noord, Team Oost, Team West, Team Zuid. Elk Team heeft een afgevaardigde in het Algemeen Bestuur om de lijnen naar de regio’s kort te houden.
  • Algemeen Coördinator Kinderreis (ACK) De ACK’s zorgen voor de coördinatie van de reizen en onderhouden contacten met de uitzendende organisaties
  • Landelijk secretariaatsmedewerker De secretariaatsmedewerker zorgt voor de telefonische bereikbaarheid en ondersteunt het bestuur met secretariaatszaken.
Hoofd- en nevenfuncties bestuur + -

Hoofd- en nevenfuncties Algemeen Bestuur
Dhr. Harco Jellema
Hoofdfunctie
• Algemeen Voorzitter
Neven functies (onbezoldigd)
• Voorzitter regio Overijssel/ vertegenwoordiger Team Oost
• Voorzitter Stichting SANET (Sustainable Agriculture Support Network), non-profit organization. NGO.
Op onkostenbasis worden consultancy-activiteiten uitgevoerd in Afrika en Latijns- Amerika op het
gebied van plantenvoeding, bodemvruchtbaarheid, bodemmicrobiologie en tropische cultures
• Bestuursvoorzitter VVD Salland (regio Deventer, Olst-Wijhe, Raalte)
• Lid Advies Raad voor Natuur en Milieu Gemeente Deventer
• Bestuurslid Deventer Bomenstichting
• Lid werkgroep “Alumni Regio Oost”, Wageningen Universiteit & Research
• Voorzitter Vereniging Sociëteit Diepenveen Dorp
• Voorzitter Stichting tot beheer van Rijtuigen “de Mailcoach”
• Voorzitter 4 mei Comité Diepenveen
• Bestuurslid, oud-voorzitter Vereniging van Ingenieurs in Overijssel
————————
Mevr. Carola Ubink
Hoofdfunctie
• Vicevoorzitter Algemeen Bestuur
Nevenfunctie
• Voorzitter regio Gelderland/ afgevaardigde Team Oost
• ZZP-er organisatieadvies en interim-management in de zorg KvK 57388865
————————
Mevr. Ineke Voskamp-Leerdam
Hoofdfunctie
• Algemeen Secretaris
Nevenfuncties
• Afgevaardigde Team Zuid
• Regio Coördinator Kinderreis Hannover – Europa Kinderhulp
• Medewerker regio Noord-Brabant/ organisator Familiedag Europa Kinderhulp
• Coördinator ontmoeting en lid verbouwingscommissie Paaskerk Gemeente PKN-Oss
• Secretaris ondernemers stichting Maasmeanders, toerisme & recreatie Oss en omstreken
• Lid afdelingsteam Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging, afd. Oss
• Lid Algemeen Bestuur Stichting ter bevordering van de Christelijke Pers – dagblad Trouw
————————
Dhr. Bert van der Tuuk
Hoofdfunctie
• Algemeen lid, Algemeen Coördinator Kinderreizen
Nevenfunctie
• Algemeen Coördinator Kinderreis Hannover
• Voorzitter Stichting Toeristische Promotie Westerveld
• Secretaris/penningmeester Stichting Toeristische Promotie Zuid West Drenthe
• Voorzitter VVV Westerveld
• Voorzitter VVV Vledder/Frederiksoord
• Lid Raad van Advies Paard & Erfgoed
• Lid Leader Advies Groep Zuidwest Drenthe
• Voorzitter Stichting Toeristische Huisvesting Westerveld
————————
Dhr. Otte Verbeek
Hoofdfunctie
• Algemeen Coördinator Kindereis België en coördinator PR en Communicatie
Nevenfunctie
• Zelfstandig ondernemer KvK 60180978
• Jeugdleider Baptisten gemeente Dokkum
————————
Dhr. Pedro Smit
Hoofdfunctie
• Afgevaardigde Team West
• Penningmeester Team West
Nevenfuncties
• Directeur / Eigenaar Expeditie & Transportbedrijf Jan Keezer BV Oostzaan
————————
Dhr. Leen Veenstra
Hoofdfunctie
• Afgevaardigde Team Noord
Nevenfunctie
• Vicevoorzitter regio Friesland
• Penningmeester Team Noord
• Werkgroep G1000 Heerenveen
————————

Word vriend en ontvang

onze nieuwsbrief

We vinden het leuk om u op de hoogte te houden van Europa Kinderhulp. Daarom brengen we regelmatig een nieuwsbrief uit. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u op onze nieuwsbrief en laat hieronder uw e-mailadres achter.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij proberen je dan zo snel mogelijk antwoord te geven.

Contact

Stichting Europa Kinderhulp,
Kerkbuurt 27, 1551 AB Westzaan
Banknummers
NL78RABO 0147.40.06.27