Kinderreizen + vakantiedata

Het is de

Reis van hun leven

De vakantiekinderen komen uit Europese landen: Duitsland, Frankrijk, Oekraïne, Oostenrijk, België en Nederland. Voor een vakantie via Europa Kinderhulp komen kinderen tussen de 5 en 12 jaar in aanmerking. De vakanties vinden in de zomer plaats.

De data van de kinderreizen van 2024 vind je hier

Wat de kinderen gemeen hebben is dat ze kwetsbaar zijn. Nogal wat jongens en meisjes kunnen zelden of nooit echt op vakantie, omdat ze uit gezinnen komen die te kampen hebben met grote sociale en/of financiële problemen. Of ze wonen in buurten die letterlijk geen enkele speelruimte bieden. Er zijn kinderen uit grote gezinnen met een krappe behuizing. En kinderen waarvan de ouders er door ziekte van henzelf of andere gezinsleden onderdoor dreigen te gaan. Of ouders die juist bezig zijn om zich met hun gezin uit de problemen te werken en daarbij de helpende hand van een kindervakantie juist zo goed kunnen gebruiken.

Uitzendende

Organisaties

Voor de selectie van de kinderen werkt Europa Kinderhulp nauw samen met uitzendende organisaties in de landen van herkomst. We bezoeken die organisaties en hebben regelmatig overleg. In de loop van de jaren is gebleken dat dit een uitstekende manier is om de ‘juiste’ kinderen uit te nodigen voor een vakantieverblijf.

Europa Kinderhulp doet er alles aan om die kinderen te helpen die daadwerkelijk hulp nodig hebben. Desondanks kunnen we niet altijd onomstotelijk aantonen dat de aangeboden vakantie voor een bepaald kind ook echt noodzakelijk is. Dit komt doordat de privacy van de kinderen wordt beschermd. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om over alle achtergrondgegevens te beschikken.

Wat is de achtergrond van de kinderen?

Duitsland - Algemeen + -

Jaarlijks verblijven via Europa Kinderhulp veel Duitse kinderen in Nederlandse vakantiegezinnen in het hele land. De kinderen komen uit Berlijn, Oldenburg, Hannover en Schneeberg/Delitzsch. In deze steden heeft de stichting partnerorganisaties. Zij selecteren de kinderen die met Europa Kinderhulp op vakantie gaan. Deze organisaties weten ook precies welke kinderen het echt nodig hebben.

De Duitse kinderen wonen over het algemeen in grote flatwijken met weinig of geen speelruimte. De huren zijn er laag. In sommige wijken mogen bewoners nog steeds geen eigen wasmachine of douche hebben, omdat dit bouwtechnisch onmogelijk is. Totdat er sprake is van renovatie moeten de bewoners het doen met gezamenlijke douches en wasruimte.
De problemen waar veel van de Duitse vakantiekinderen mee te maken hebben zijn bijvoorbeeld drugs- en alcoholgebruik van de ouders, verwaarlozing en een verkeerd bestedingspatroon. Natuurlijk zijn er ook ouders die heel veel moeite doen om hun kinderen goed op te voeden, maar hen ontbreekt het dikwijls aan geld.
Voor de kinderen uit Delitzsch en Schneeberg geldt dat zij bovendien lijden onder de ongezonde woonomgeving. Delitzsch ligt onder de rook van vele bruinkoolmijnen en Schneeberg plukt de wrange vruchten van de aanwezigheid van uraniummijnen.

Hannover + -

Stadt Hannover bekommert zich sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog om het lot van kinderen, met name uit de achterstandsgebieden. Ook het feit dat de “muur” enkele kilometers oostelijk van Hannover heeft gestaan maakte het moeilijk voor deze gezinnen.

 

De Sociale Dienst (KSD) werkt nauw samen met de gemeentelijke Jugend Ferien-Service, onderdeel van het Jugendamt, om deze kinderen jaarlijks een vakantie aan te bieden, in Duitsland zelf en in Nederland. In Duitsland zijn bijvoorbeeld een vakantiekamp in Otterndorf (waar ook Nederlandse kinderen via Europa Kinderhulp aan deelnemen) en een natuurhuis in Kirchheim. Voor de vakanties in Nederland wordt samengewerkt met Europa Kinderhulp.

 

Vanuit de blik van de KSD voegt de Nederlandse vakantie een belangrijk aspect toe, namelijk dat kinderen, die bij Nederland in de gezinnen verblijven, een andere kijk krijgen op het gezinsleven, iets waaraan het sterk ontbreekt in de eigen omgeving.

Frankrijk + -

Europa Kinderhulp heeft in Frankrijk een partnerorganisatie Secour Populaire Francais (SPF). Deze organisatie helpt Europa Kinderhulp de juiste kinderen uit te nodigen voor een vakantie in Nederland.

 

Taal
Dat een vakantiegezin niet of nauwelijks Frans spreekt, hoeft geen belemmering te zijn om een Frans vakantiekind uit te nodigen. Ruim vijftig jaar ervaring leert ons dat taal voor kinderen onderling geen probleem is, zij verstaan elkaar toch heel snel. En met handen en voeten, en een vertaalapp kom je een heel eind.

 

Achtergrond van de kinderen
Om een indruk te krijgen over de achtergrond van de Franse kinderen bezoeken vrijwilligers van Europa Kinderhulp elk jaar een aantal gezinnen voorafgaand aan de reis. Van de uitzendende organisatie SPF ontvangen wij slechts een zeer beknopt dossier met de belangrijkste informatie over het kind. De Franse vakantiekinderen komen vooral uit de buurt van Amiens, Le Mans en Rouen. Verder komt er een aantal kinderen uit de omgeving van Parijs.

 

De kinderen komen vrij vaak uit één-oudergezinnen waar niet de mogelijkheid is of de middelen zijn om in de zomerperiode op reis te gaan, terwijl in Frankrijk de zomervakantie voor de kinderen twee maanden is. Wanneer de ouder(s) aan het werk is/zijn moeten de oudere kinderen soms voor de kleintjes zorgen.

De woonsituatie is vaak verre van ideaal en er is in veel gevallen geen mogelijkheid om buiten te spelen. Ook kan het materieel aan belangrijke zaken ontbreken. Een klein aantal kinderen woont in een tehuis.

 

Ervaringen

Uit de verhalen van de vakantiegezinnen begrijpen we dat er soms ook weinig regelmaat is. Kinderen zijn verbaasd dat er driemaal daags aan tafel gegeten wordt (“Gaan we nu alweer eten?”). Spelen in de tuin of op straat, leren fietsen, zwemmen; het is voor veel van de kinderen één groot feest.

 

Twee weken in een stabiele gezinssituatie geeft deze kinderen de mogelijkheid om weer even kind te zijn.

Nederland + -

Ook in ons welvarende Nederland zijn er kinderen die hard toe zijn aan een vakantie via Europa Kinderhulp. Het is niet altijd te zien wat het voor deze kinderen noodzakelijk maakt om via Europa Kinderhulp op vakantie te gaan.

Een aantal van deze kinderen komt in materieel opzicht tekort. Voor alleenstaande ouders met opgroeiende kinderen is het vaak moeilijk om rond te komen. In deze gezinnen is voor iets extra’s als een vakantie vaak geen financiële ruimte.

Sommige kinderen wonen in een tehuis of bij een pleeggezin.

Er is ook een grote groep kinderen die in sociaal of affectief opzicht tekort komt. Materiaal gezien krijgen deze kinderen genoeg, maar er zijn problemen bij hun opvoeding of zij krijgen vaak te weinig aandacht.
Deze kinderen zijn niet gewend om met leeftijdgenootjes buiten te spelen en zij kunnen daardoor moeilijk vriendschap sluiten. Zij zijn genoodzaakt de zes weken zomervakantie alleen door te brengen, op straat of thuis. Voor hen is het heel belangrijk om de gezelligheid van een gezin te ervaren. Een gezin dat tijd en aandacht voor hen heeft.

In Nederland werkt Europa Kinderhulp samen met diverse instanties die op de hoogte zijn van de gezinssituatie van de kinderen. Europa Kinderhulp heeft ook een eigen uitzendende tak binnen Nederland met de naam “Kind op Reis”. Zie de pagina’s van Kind op reis op deze site.

Oekraïne + -

De Oekraïense kinderen die deelnemen aan de reis naar Nederland komen uit een gebied waar niet gevochten wordt, maar waar de gevolgen van de oorlog wel duidelijk merkbaar zijn.

 

Voorheen kwamen de kinderen voor een groot deel uit het internaat van Beregovo. Dit internaat is nu bezet door soldaten en de leerkrachten zijn ontslagen. De kinderen zijn naar een school in Beregovo gestuurd.

 

Daarnaast komen er ook kinderen van andere scholen uit Beregovo en omliggende dorpen naar Nederland. De kinderen die thuis wonen, leven vaak onder erbarmelijke omstandigheden zoals zeer slechte huisvesting, te weinig te eten, geen stromend water of eigen bed waarin ze kunnen slapen. Een gezin bestaande uit zes personen heeft vaak maar de beschikking over één kamer en drie of vier bedden. Voor de meeste mensen is er geen werk en alcoholisme is een veel voorkomend probleem. De kinderen hebben vaak niets om naar uit te kijken. Daar komen nu de gevolgen van de oorlog in het land nog bij.

 

Bij aankomst in Nederland hebben de Oekraïense kinderen veelal geen bagage bij zich. Het enige dat ze hebben is de kleding die ze dragen. De kinderen spreken Russisch, Hongaars of Oekraïens, maar meestal vormt het geen belemmering voor de contacten tussen de kinderen en de vakantieouders. De kinderen verblijven bij vakantiegezinnen in Overijssel.

 

Na hun terugkeer in de Oekraïne blijkt na enige tijd duidelijk dat de kinderen veel baat hebben bij hun vakantie in Nederland. Ze zien er beter uit, tonen meer initiatief en presteren beter op school, aldus de leiding van het internaat.

 

De financiering van deze bijzondere reis wordt mogelijk gemaakt door de Stichting Kinderhulp Beregszasz.

Oostenrijk + -

Vanuit Oostenrijk nodigt Europa Kinderhulp kinderen uit die wonen in Wenen, Salzburg, Burgenland, Ober- of Nieder-Österreich. Zij worden in alle gevallen uitgezonden door de Oostenrijkse partnerorganisatie (Jeugd Rode Kruis), omdat deze organisatie goed kan beoordelen of de kinderen in kwestie de vakantie echt nodig hebben.

Bij de selectie van de kinderen wordt gekeken naar de woonsituatie, gezinssamenstelling, gezondheid, en verslagen van de betrokken maatschappelijk werkers. In veel gevallen gaat het om kinderen uit achterstandsbuurten, wonend in te kleine huizen of enorme woonkazernes met weinig of geen speelruimte.

De Oostenrijkse vakantiereis is één van de kleinere kinderreizen van Europa Kinderhulp. De Oostenrijkse kinderen logeren bij vakantiegezinnen in Overijssel, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland.

Ameland + -

Herfstvakantie op Ameland

 

Voor veel inwoners van Ameland is de zomerperiode een te drukke tijd om een vakantiekind uit te nodigen. Daarom verzorgt Europa Kinderhulp Friesland een korte vakantie op Ameland in de herfstvakantie van Noord-Nederland. Gezinnen die op Ameland wonen, kunnen zich aanmelden als vakantiegezin.

Een vakantieouder uit Nes is contactpersoon op Ameland en regelt de contacten en sponsoring op het eiland. De overdracht van de kinderen vindt plaats in dorpshuis ‘De Toel’ in Nes. Rederij Wagenborg is al jaren bereid op gratis bootkaarten te geven.

De kinderen worden voor Europa Kinderhulp geselecteerd door Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering Groningen.

België + -

Voor de Belgische kinderreizen werkt Europa Kinderhulp samen met BIJEVA

BIJEVA is een vrijwilligersorganisatie, de afkorting staat voor Bijzondere Jeugd Vakanties & Bijzondere Inschakeling Jeugdhulp Vrijetijds Aanbod.

BIJEVA verzacht kinderarmoede in lokale Vlaamse regio’s. Kinderarmoede gaat over minderjarige kinderen die opgroeien in gezinnen die in armoede moeten leven. Daarom is BIJEVA bezig met:

  • Het verminderen van ellende en zorgen die ouder(s) meemaken op meerder levensgebieden tegelijk (wonen, gezondheid, geld en inkomen, werk, welzijn)
  • Het in de samenleving dikwijls niet erbij horen van hun kinderen verminderen.
Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij proberen je dan zo snel mogelijk antwoord te geven.

Contact

Stichting Europa Kinderhulp,
Kerkbuurt 27, 1551 AB Westzaan
Banknummers
NL78RABO 0147.40.06.27