Selectieprocedure

Wat is de

selectieprocedure

Het vakantiegezin is de spil in de activiteiten van Europa Kinderhulp. Zo'n twee weken lang worden de vakantiekinderen aan deze gezinnen toevertrouwd. Wij werken met kwetsbare kinderen en hun welbevinden staat uiteraard voorop. Daarom is het van belang dat de vakantiegezinnen vooraf zorgvuldig gescreend worden. Daarnaast is duidelijke voorlichting van belang, zodat de vakantiegezinnen zelf zo goed mogelijk voorbereid zijn. In de selectieprocedure voor vakantieouders is dan ook ruime aandacht voor zowel screening als voorlichting. Hieronder kun je daar meer over lezen.

Hoe ziet onze selectieprocedure eruit?

1. Informatie aanvragen + kennismakingsgesprek + -

Je kunt informatie aanvragen via deze site (aanmeldformulier). Na het versturen hiervan worden jouw gegevens doorgegeven aan de medewerkers van Europa Kinderhulp in jouw regio. Zij nemen telefonisch contact met je op voor een kennismakingsgesprek. Het doel van dit gesprek is tweeledig: Europa Kinderhulp wil zich een beeld vormen van jouw gezin en woonomgeving en jij hebt zo de gelegenheid kennis te maken met twee medewerkers van Europa Kinderhulp. Zij kunnen je meer vertellen over onze stichting en je kunt je vragen aan hen stellen.

2. Verklaring Omtrent het Gedrag + -

Bij het kennismakingsbezoek kun je toestemming geven om via het landelijk secretariaat de procedure te laten starten voor het digitaal aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Je ontvangt dan een link via de e-mail van Dienst Justitie om de aanvraag te doen, daarvoor heb je een DigiD nodig. Hierna zul je de Verklaring Omtrent het Gedrag via de post thuis ontvangen. Het is ook mogelijk de VOG bij de gemeente aan te vragen. Indien hier je voorkeur naar uitgaat, moeten er wel de nodige kosten gemaakt worden. Hiervan wordt, op jouw verzoek, door Europa Kinderhulp € 20,00 per aanvraag retour betaald. Een Verklaring Omtrent het Gedrag moet door alle meerderjarige huisgenoten, oppas e.d. overlegd worden.

3. Referenten + -

Ook ontvang je formulieren die ingevuld moeten worden door referenten. Wij stellen het zeer op prijs wanneer je tijdens het selectiegesprek al twee referenten kunt opgeven (formeel en informeel). Ook dient er van alle personen van 18 jaar of ouder een geldig legitimatiebewijs getoond te worden.

4. Voorkeur + -

Je kunt aangeven of jouw voorkeur uitgaat naar een jongen of meisje, naar een bepaalde leeftijdsgroep en naar een land van herkomst. Europa Kinderhulp probeert zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de voorkeuren van de vakantieouders. Je kunt je echter voorstellen dat wij hierin wel afhankelijk zijn van de kinderen die door de uitzendende organisaties worden aangemeld. Zij selecteren kinderen die het heel hard nodig hebben, wij kunnen geen kinderen ‘op bestelling’ uitnodigen.

5. Toewijzing vakantiekind + -

Nadat het gesprek met de medewerkers van Europa Kinderhulp heeft plaatsgevonden en de gevraagde formulieren zijn ontvangen ben je vakantieouder! Zodra alle gegevens van het aan jou toegewezen vakantiekind en de tijd en plaats van aankomst bekend zijn, worden deze (schriftelijk) aan je doorgegeven, meestal op de informatiebijeenkomst. Het kan echter voorkomen dat die informatie de stichting – en dus ook jij als vakantieouder – pas vlak voor aankomst van de kinderen bereikt.

Andere vormen

van samenleven

In de landen waar de vakantiekinderen vandaan komen, worden andere samenlevingsvormen dan het traditionele gezin soms (nog) niet als zodanig geaccepteerd. Indien dat het geval is, krijgt Europa Kinderhulp geen toestemming van de uitzendende organisatie of van de ouders van de kinderen om de kinderen te plaatsen bij homoseksuele paren. In de praktijk komt dit maar zelden voor. Mocht die situatie zich tóch voordoen, dan kijken we samen met jullie naar de mogelijkheden, bijvoorbeeld om een ander kind of een kind van een andere reis uit te nodigen.

Reguliere geneeskunde
Godsdienst, ras of politieke gezindheid van het vakantiegezin spelen geen rol. Gezinnen die de reguliere geneeskunde afwijzen, kunnen door Europa Kinderhulp niet als vakantiegezin worden geaccepteerd.

Reserve

Adressen

Europa Kinderhulp is altijd op zoek naar reserve-adressen. Die zijn nodig omdat het voorkomt dat vakantieouders op het laatste moment hun logé af moeten zeggen, wegens ziekte of andere ernstige omstandigheden. Ook wanneer tijdens de vakantie in het vakantiegezin omstandigheden het nodig maken het vakantiekind over te plaatsen naar een ander gezin is het voor Europa Kinderhulp heel prettig te weten dat er reservegezinnen zijn. Een enkele keer gebeurt het dat één van de vakantiekinderen op de grote dag niet mee kan komen. De vakantieouders krijgen daarvan zo spoedig mogelijk bericht. Soms wordt een kind echter pas gemist bij het instappen in de bus! Na overleg blijven vakantiegezinnen, die hun vakantiekind moeten missen, tijdens de vakantieperiode reservegezin.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij proberen je dan zo snel mogelijk antwoord te geven.

Contact

Stichting Europa Kinderhulp,
Kerkbuurt 27, 1551 AB Westzaan
Banknummers
NL78RABO 0147.40.06.27