Selectieprocedure

Waarom word je

vakantieouder?

Het vakantiegezin is de spil in de activiteiten van Europa Kinderhulp. Dankzij de inzet van onze vakantieouders en hun gezinnen hebben al duizenden kinderen uit binnen- en buitenland van een fijne vakantie kunnen genieten. Deze lijn willen we natuurlijk doorzetten en daarom zijn we voortdurend op zoek naar geschikte vakantiegezinnen. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen gelukkiger zijn wanneer ze op vakantie gaan. Voor veel kinderen is dit geluk er echter niet. En daarom hebben wij jou nodig! Gun jij een kind dat beetje liefde, aandacht, structuur en warmte? Een aantal quotes van ouders van vakantiekinderen maar ook van vakantiekinderen zelf staan hier en daar op onze site. Zij zijn gelukkig met het feit dat zij even kind kunnen zijn. Een stralende lach op het gezicht van een kind en hen laten zien dat er kansen zijn voor de toekomst. Daarom doe je het!

Hoe ziet onze selectie eruit?

1. Informatie aanvragen + -

Je kunt informatie aanvragen via deze site. Na het versturen hiervan worden jouw gegevens doorgegeven aan de medewerkers van Europa Kinderhulp in uw regio. Zij nemen telefonisch contact met je op voor een kennismakingsgesprek. Het doel van dit gesprek is tweeledig: Europa Kinderhulp wil zich een beeld vormen van jouw gezin en woonomgeving en jij hebt zo de gelegenheid kennis te maken met twee medewerkers van Europa Kinderhulp. Zij kunnen je meer vertellen over onze stichting en je kunt je vragen bij hen kwijt.

2. Verklaring Omtrent het Gedrag + -

Bij dit bezoek kun je toestemming geven om via het landelijk secretariaat de procedure te laten starten voor het digitaal aanvragen van een VOG. Je ontvangt dan een link via de e-mail van Dienst Justitie en na het inloggen met uw DigiD zul je de Verklaring Omtrent het Gedrag via de post thuis ontvangen. Ook is het mogelijk de VOG bij de gemeente aan te vragen. Indien hier je voorkeur naar uitgaat, moeten er wel de nodige kosten gemaakt worden. Hiervan wordt, op jouw verzoek, door Europa Kinderhulp € 20,00 per aanvraag retour betaald. Een Verklaring Omtrent het Gedrag moet door alle meerderjarige huisgenoten, oppas e.d. overlegd worden.

3. Referenten + -

Ook ontvang je formulieren die ingevuld moeten worden door referenten. Wij stellen het zeer op prijs wanneer je tijdens het selectiegesprek al twee referenten kunt opgeven (formeel en informeel). Ook dient er van alle personen van 18 jaar of ouder een geldig legitimatiebewijs getoond te worden.

4. Voorkeur + -

Je kunt aangeven of jouw voorkeur uitgaat naar een jongen of meisje, naar een bepaalde leeftijdsgroep en naar een land van herkomst. Europa Kinderhulp probeert zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de voorkeuren van de vakantieouders. Je kunt je echter voorstellen dat wij hierin wel afhankelijk zijn van de kinderen die door de uitzendende organisaties worden aangemeld. Zij selecteren kinderen die het heel hard nodig hebben, wij kunnen geen kinderen ‘op bestelling’ uitnodigen.

5. Selectie + -

Nadat het gesprek met de medewerkers van Europa Kinderhulp heeft plaatsgevonden en de gevraagde formulieren zijn ontvangen ben je vakantieouder! Zodra alle gegevens van het aan jou toegewezen vakantiekind en de tijd en plaats van aankomst bekend zijn, worden deze schriftelijk aan je doorgegeven, meestal op de informatiebijeenkomst. Het kan echter voorkomen dat die informatie de stichting – en dus ook jij als vakantieouder – pas vlak voor aankomst van de kinderen bereikt.

Andere vormen

van samenleven

In de landen waar de vakantiekinderen vandaan komen, worden andere samenlevingsvormen dan het traditionele gezin soms (nog) niet als zodanig geaccepteerd. Indien dat het geval is, krijgt Europa Kinderhulp geen toestemming van de uitzendende organisatie of van de ouders van de kinderen om de kinderen te plaatsen bij homoseksuele paren. Wij vragen uw begrip wanneer wij om die reden geen kinderen kunnen plaatsen.
Godsdienst, ras of politieke gezindheid van het vakantiegezin spelen geen rol. Gezinnen die de reguliere geneeskunde afwijzen, kunnen door Europa Kinderhulp niet als vakantiegezin worden geaccepteerd.

Reserve

Adressen

Europa Kinderhulp is altijd op zoek naar reserve-adressen. Die zijn nodig omdat het voorkomt dat vakantieouders op het laatste moment hun logé af moeten zeggen, wegens ziekte of andere ernstige omstandigheden. Ook wanneer tijdens de vakantie in het vakantiegezin omstandigheden het nodig maken het vakantiekind over te plaatsen naar een ander gezin is het voor Europa Kinderhulp heel prettig te weten dat er reservegezinnen zijn. Een enkele keer gebeurt het dat één van de vakantiekinderen op de grote dag niet mee kan komen. De vakantieouders krijgen daarvan zo spoedig mogelijk bericht. Soms wordt een kind echter pas gemist bij het instappen in de bus! Na overleg blijven vakantiegezinnen, die hun vakantiekind moeten missen, tijdens de vakantieperiode reservegezin.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij proberen je dan zo snel mogelijk antwoord te geven.

Contact

Stichting Europa Kinderhulp,
Kerkbuurt 27, 1551 AB Westzaan
Banknummers
NL78RABO 0147.40.06.27