Kind aanmelden

Ik wil een

kind aanmelden

Zoek je als ouder/verzorger of als zorginstantie een mogelijkheid voor een kwetsbaar kind om bij een vakantiegezin van Europa Kinderhulp op vakantie te gaan? Dan kun je hen direct aanmelden bij Europa Kinderhulp. Voor algemene informatie kun je contact opnemen met Joke de Vries, 06 44 01 64 61, kindopreis@europakinderhulp.nl

Kinderen die in aanmerking komen voor een vakantie kunnen door allerlei instanties, zoals Jeugdzorg, Maatschappelijk Werk, Sociale Diensten en scholen, bij ons aangemeld worden. Vervolgens worden de ouders of verzorgers van de betreffende kinderen benaderd door de aanmelder en/of door ons. Als de ouders/verzorgers akkoord gaan met de vakantieplannen, worden de inschrijfformulieren ingevuld. Wij zorgen er dan voor dat die inschrijfformulieren terechtkomen bij onze contactpersonen van Europa Kinderhulp. Zij bekijken in welk gezin het kind het best geplaatst kan worden. De vakantieouders krijgen alleen relevante informatie

over de thuissituatie van het vakantiekind, dit in verband met de wet op de privacy.
In de praktijk komt het vaak voor dat vakantieouders hetzelfde kind steeds terugvragen voor een volgende zomervakantie!
Het contact tijdens de zomervakantie tussen ouders/verzorgers en de vakantiegezinnen gaat altijd via Europa Kinderhulp.
Het komt wel eens voor dat hulpverleners een nauwer contact wensen tussen het aangemelde kind en het vakantiegezin. Zulke verzoeken graag regelen via de Algemeen Coördinator van Europa Kinderhulp.

Wat zijn de

voorwaarden?

Welke kinderen komen voor een vakantie in aanmerking? We hanteren daarvoor enkele voorwaarden om zeker te weten dat de goede zorg en aandacht bij de juiste kinderen terecht komt. Lees ze hieronder eens rustig door. Mochten er vragen over zijn, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Welke kinderen komen voor een vakantie in aanmerking? + -

Voor een vakantie via Europa Kinderhulp komen onderstaande kinderen tussen de 5 en 12 jaar in aanmerking:

 • van wie de ouders het op materieel gebied niet breed hebben;
 • die in buurten wonen waar weinig of geen speelruimte is;
 • die met velen in een krappe behuizing wonen;
 • van wie één van de ouders langdurig ziek is;
 • die in een problematisch gezin wonen;
 • die materieel niet te kort komen, maar door verschillende omstandigheden niet de aandacht en zorg krijgen die ze nodig hebben;
 • die in een gezin wonen dat zich met hulp een betere toekomst probeert te creëren en de helpende hand van de vakantie goed kan gebruiken;
 • die in een situatie leven waarin het nodig is de verzorgers te ontlasten, we denken daarbij vooral aan alleenstaande ouders;
 • die in een instelling wonen.
Algemene selectiecriteria + -
 • de leeftijd van de kinderen ligt tussen de 5 en 12 jaar; bij herhaalde uitnodiging in hetzelfde vakantiegezin kunnen de kinderen t/m 15 jaar mee (mits zij na 1 oktober van dat jaar 16 worden);
 • de rechtvaardiging van de uitzending moet gelegen zijn in de leefomstandigheden van het kind en/of diens ouders/verzorgers;
 • het kind moet redelijkerwijs plaatsbaar zijn in een normaal functionerend gezin;
 • het kind moet tenminste verzekerd zijn tegen ziektekosten (kopie van verzekerings-bewijs moet bij aanmelding getoond worden);
 • het kind moet vrij zijn van ziekten/kwalen van besmettelijke aard.
De voorwaarden + -

Het aannemen van een kind voor plaatsing bij vakantieouders van Europa Kinderhulp gebeurt onder de volgende voorwaarden:

 1. Europa Kinderhulp plaatst het kind in een door haar uitgezochte en passende familie. Zij heeft het recht om het kind tijdens de vakantie over te plaatsen naar een ander vakantiegezin als zij dat nodig acht. De uitzendende organisatie brengt u daarvan zo snel mogelijk op de hoogte.
 2. Europa Kinderhulp is verantwoordelijk voor het welbevinden van het kind gedurende de vakantie.
 3. Indien nodig kan Europa Kinderhulp zonder toestemming vooraf beslissen dat eventuele medische behandeling nodig is. Wij brengen je dan zo snel mogelijk op de hoogte.
 4. De vakantieouders zullen na aankomst van het kind laten weten hoe het met het kind gaat. Tijdens de vakantie kunt u altijd bij Europa Kinderhulp informeren naar het kind. Wij raden u af veel te telefoneren met het kind tijdens de vakantie. Mobiele telefoons mogen niet meegenomen worden i.v.m. verlies of schade. Een eventueel toch meegenomen mobiele telefoon wordt uitgeschakeld en door de vakantieouders bewaard. Bij terugkeer ontvangt het kind het toestel terug.
 5. Foto’s van het kind, tijdens de vakantie genomen, kunnen zonder toestemming door Europa Kinderhulp NIET gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden.
 6. Indien het kind zich misdraagt tijdens de vakantie kan Europa Kinderhulp beslissen dat het kind eerder terugkomt naar huis. U wordt hiervan door Europa Kinderhulp op de hoogte gebracht.
Wat zijn de kosten? + -

De prijs van een vakantie is vastgesteld op € 55,00 per kind (voor de 10-daagse reis € 44,50). Voor gezinnen die een pas van de voedselbank hebben of in de schuldhulpverlening zitten, zijn aan de kindervakantie geen kosten verbonden. Europa Kinderhulp zorgt voor de busreis en voor een aansprakelijkheidsverzekering. Er is geen bagage- en ongevallenverzekering voor de kinderen afgesloten.

Bank: RABO-bank
Rekeningnr.: NL54RABO0142548537, BIC: RABONL2U
t.n.v.: Stichting EKV
Plaats: Middelburg

In het land zijn diverse opstapplaatsen vanwaar de kinderen per bus naar de provincie reizen waar ze zijn uitgenodigd. In de bus zijn begeleiders van Europa Kinderhulp aanwezig.
Het tijdstip van aankomst en vertrek en andere relevante informatie wordt van tevoren naar
ouders/verzorgers gestuurd. Deze informatie komt pas in juli.
Europa Kinderhulp vraagt altijd aan vakantieouders of ze van tevoren het vakantiekind alvast een kaartje of foto willen sturen, als bekend is wie bij hen op vakantie komt.

Hoe meld ik een kind aan? + -

Als een verwijzer meent dat een kind voor een vakantie via Europa Kinderhulp in aanmerking komt, kan hij het kind aanmelden bij Europa Kinderhulp. Deze meldt het kind aan bij de Algemeen Coördinator voor de Nederlandse kinderreis van Europa Kinderhulp.
Bij deze aanmelding moet een intakeformulier voor Europa Kinderhulp en een boekje voor de vakantieouders door de ouders van het kind worden ingevuld.
Soms nodigt Europa Kinderhulp de ouders uit voor een intakegesprek; een andere keer zorgt de verwijzer voor de intake.
Tot 15 juni kunnen kinderen worden aangemeld bij Europa Kinderhulp.

Een aanmeldingsformulier kunt u opvragen bij de onderstaande contactpersoon van uw regio:

 

Groningen/Friesland/Drenthe/Overijssel/Gelderland – Bert van der Tuuk, bert.vandertuuk@europakinderhulp.nl
Noord- en Zuid-Holland – Irene Ammerlaan, irene.ammerlaan@europakinderhulp.nl
Zeeland/Utrecht/West-Brabant – Marjo Vermaire, marjo.vermaire@europakinderhulp.nl

 

Europa Kinderhulp
Kerkbuurt 27
1551 AB Westzaan
info@europakinderhulp.nl

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij proberen je dan zo snel mogelijk antwoord te geven.

Contact

Stichting Europa Kinderhulp,
Kerkbuurt 27, 1551 AB Westzaan
Banknummers
NL78RABO 0147.40.06.27