Welkom op de website van Europa Kinderhulp

Europa Kinderhulp

Nieuws Friesland


Ook in 2016 hebben we de nodige donaties mogen ontvangen. Uiteraard waren daar de vaste gulle gevers zoals de opbrengst van de oud-ijzer aktie, de aktie van kringloopwinkel Nochris in Menaam en de markt in Sint Annaparochie. Samen goed voor het mooie bedrag van € 1430,--.

Via landelijke kanalen ontving de penningmeester nog € 1752,-- en ook mocht hij enkele giften in ontvangst nemen voor een totaalbedag van € 175,--.

In 2016 hebben 3 vrijwilligers moeten besluiten te stoppen met hun mooie werk bij Europa Kinderhulp Friesland. Inmiddels is er al weer 1 nieuwe vrijwilliger aan het werk en spoedig kunnen we nog 3 nieuwe vrijwilligers begroeten.

Europa Kinderhulp Friesland is op zoek naar nieuwe vakantiegezinnen. Daarvoor worden persberichten geplaatst in de provinciale en regionale media, alsook in dorpskranten, huis-aan-huis blaadjes, schoolinformatiebulletins, kerkblaadjes enz. Wilt u informatie, of nog beter, wilt u  zich aanmelden als vrijwilliger, stuur dan een mail naar friesland@europakinderhulp.nl.

 • En dit gebeurde er op de informatiebijeenkomst

  13-06-2016

  Informatiebijeenkomst Europa Kinderhulp Friesland
  Op maandag 20 juni j.l. werd, zoals de afgelopen tientallen jaren gebruikelijk is de informatiebijeenkomst van Europa Kinderhulp Friesland gehouden in het gebouw van Aegon te Leeuwarden.
  Deze avond, die door plm 100 vakantieouders werd bijgewoond, werd geopend door de voormalig voorzitter Leen Veenstra. Hij memoreerde dat het dit jaar helaas de laatste keer was dat deze avond gehouden kon worden in het Aegon gebouw. Leen gaf hierna het woord aan de nieuwe voorzitter: Paul van den Boogaard.

  Lees verder »